Tatacara Permohonan Pemerbadanan Pemegang Amanah

Dokumen Bagi Tujuan Pendaftaran:
 
 1. Pemohon hendaklah melengkapkan Borang Permohonan dengan lengkap, kemas dan teratur.
 2. Dokumen sokongan seperti yang dinyatakan di dalam Senarai Semak hendaklah disediakan dalam 1 salinan dan dikemukakan bersekali dengan Borang Permohonan dan surat iringan.
       
Penghantaran Dokumen:
 
 1. Penghantaran sebarang dokumen termasuk borang permohonan hendaklah dilakukan di Kaunter Pertanyaan bertempat di Lobi Menara Selatan BHEUU, JPM sahaja.
 2. Pihak Pemerbadanan Pemegang Amanah/wakil hendaklah menyediakan surat akuan penerimaan kerana BHEUU tidak menyediakan perkhidmatan fotokopi.
 3. Cop akuan penerimaan akan dibuat oleh Pegawai Khidmat Pelanggan/Polis Bantuan yang bertugas pada hari tersebut.
       
Penetapan Temu Janji Bagi Sesi Konsultansi:
 
 1. Sebarang urusan konsultasi hendaklah melalui temu janji yang telah ditetapkan dan dipersetujui terlebih dahulu oleh kedua-dua belah pihak pelanggan dan  wakil BHEUU, JPM.
 2. Pihak Pemerbadanan Pemegang Amanah/wakil perlu membuat temu janji terlebih dahulu bagi mendapatkan khidmat konsultasi melalui e-mel atau surat rasmi di alamat seperti berikut:

  Ketua Pengarah
  Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang
  Jabatan Perdana Menteri
  Aras 4, Bangunan Hal Ehwal Undang-Undang
  Presint 3, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
  62692 Putrajaya

 3. Sebarang pertanyaan boleh merujuk kepada pegawai berikut:
  1. Puan Noor Akmar binti Shahran: 03-8885 1204
   (akmar[dot]shahran[at]bheuu[dot]gov[dot]my);

  2. Puan Quaratulain binti Rusli: 03-8885 1927
   (quaratulain [dot]rusli[at]bheuu[dot]gov[dot]my); 

  3. Cik Nurul Izzati binti Rockyddin: 03-8885 1228
   (izzati[dot]rockyddin[at]bheuu[dot]gov[dot]my); atau

  4. Puan Salmah binti Ibrahim: 03-8885 1203
   (salmah[dot]ibrahim[at]bheuu[dot]gov[dot]my);

 4. Waktu temu janji bagi sesi konsultasi adalah seperti berikut:
  1. Isnin-Khamis :
   9.30 pagi hingga 12.30 tengah hari; dan
   2.30 petang hingga 4.30 petang
  2. Jumaat :
   9.30 pagi hingga 11.30 pagi; dan
   3.00 petang hingga 4.30 petang

 5. Pelanggan yang hadir tanpa temu janji hanya akan dilayan setelah selesai temu janji yang telah ditetapkan pada hari tersebut.
       

Pinda Akta Perlindungan Pemberi Maklumat

SINAR 09022018