UMUM

1. Apakah undang-undang yang dipertanggungjawabkan kepada Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang?
Undang-undang yang telah dipertanggungjawabkan kepada BHEUU ialah:

  1. Akta Pemegang Amanah (Pemerbadanan)1952 [Akta 258]; dan
  2. Akta Perlindungan Pemberi Maklumat [Akta 711] – akta ini telah dikuatkuasakan pada 15 Disember 2010. 

2. Apakah objektif Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang?
Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang telah ditubuhkan pada tahun 1995 dan objektifnya adalah:

  1. Merancang dan membangun prasarana mahkamah dan agensi mengikut keperluan stake holders dan pelanggan;
  2. Menggubal dasar dan peraturan yang efektif; dan
  3. Memberi perkhidmatan sokongan yang berkualiti kepada agensi-agensi.

3. Apakah perkhidmatan yang ditawarkan oleh Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang?
Perkhidmatan yang ditawarkan oleh Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang adalah :

  1. Pendaftaran Pemerbadanan Pemegang Amanah di bawah Akta Pemegang Amanah (Pemerbadanan) 1952 [Akta 258];
  2. Penyelaras kepada Akta Perlindungan Pemberi Maklumat [Akta 711];
  3. Urus setia kepada Mesyuarat Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan;
  4. Urus setia kepada Mesyuarat Penyelarasan Urus Setia Lembaga Pengampunan Negeri; dan
  5. Penyelaras kepada Pendaftaran Penasihat Mahkamah bagi Mahkamah Kanak-Kanak.

Nota : Sekiranya anda memerlukan pertanyaan lanjut, sila hadir ke BHEUU Putrajaya (03-8885 1000) atau emel kepada Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.