Seksyen Pembangunan

  1. Merancang, mengawal dan menguruskan belanjawan pembangunan Mahkamah;
  2. Merancang keperluan kemudahan fizikal dan peralatan Mahkamah;
  3. Memantau dan menilai prestasi kemajuan pelaksanaan program dan projek pembangunan;
  4. Bertindak sebagai pegawai penguasa bagi kerja-kerja menaiktaraf dan pembaikan bangunan Mahkamah.