Seksyen Pembangunan

  1. Merancang, memantau dan menguruskan belanjawan pembangunan Mahkamah;
  2. Merancang dan memantau keperluan kemudahan fizikal dan peralatan Mahkamah;
  3. Merancang dan memantau kerja-kerja naik taraf, pemuliharaan dan pembaikan bangunan Mahkamah; dan
  4. Memantau dan menilai prestasi kemajuan pelaksanaan program dan projek pembangunan.