• Laman Utama
 • Info BHEUU
 • Seksyen / Unit
 • Seksyen Pengurusan Sumber Manusia

Seksyen Pengurusan Sumber Manusia

 1. Merancang keperluan perjawatan berdasarkan kepada perancangan strategik BHEUU, MdI dan JBG;
 2. Merancang dan melaksanakan program, latihan, kursus dan bengkel serta memantau penyertaan pegawai-pegawai yang terlibat;
 3. Menguruskan operasi pesonel berkaitan perkhidmatan dan perjawatan BHEUU, MdI dan JBG;
 4. Menguruskan pentadbiran am dan logistik;
 5. Memastikan tatacara pengurusan aset dan stor mematuhi peraturan dan pekeliling yang berkuatkuasa; 
 6. Mentadbir pengurusan pusat sumber jabatan;
 7. Mengendalikan urusan penyewaan dan penyelengaraan bangunan pejabat;
 8. Menerajui BHEUU ke arah pencapaian MS ISO 9001:2008; dan
 9. Urus setia kepada:
  i)   Mesyuarat Ketua-ketua Jabatan;
  ii)  Mesyuarat Pengurusan;
  iii) Mesyuarat Jawatankuasa Tadbir Urus;
  iv) Mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan;
  v)  Majlis Bersama Jabatan;
  vi) Panel Pembangunan Sumber Manusia;
  vii) Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan;
  viii)Mesyuarat Jawatankuasa  Inovasi;
  ix) Mesyuarat Lembaga Tatatertib; dan
  x)  Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Audit Nilai.