• Laman Utama
 • Info BHEUU
 • Seksyen / Unit
 • Seksyen Pengurusan Maklumat

Seksyen Pengurusan Maklumat

 1. Merancang, membangun, melaksana dan menyelenggara sistem aplikasi BHEUU, MdI dan JBG;
 2. Mengawal selia dan menyelaras pelaksanaan sistem aplikasi BHEUU, MdI dan JBG;
 3. Memastikan operasi harian peralatan sistem komputer dan rangkaian berfungsi dengan baik dan diselenggara dengan sempurna;
 4. Memastikan tahap keselamatan data dan maklumat Kerajaan sentiasa terjamin dan terpelihara;
 5. Memberi khidmat sokongan teknikal kepada BHEUU, MdI dan JBG;
 6. Merancang dan melaksanakan latihan ICT kakitangan BHEUU, MdI dan JBG;
 7. Melaksanakan naziran dan inspektorat peralatan sistem komputer di BHEUU, MdI dan JBG;
 8. Merangka, menyedia dan melaksanakan Pelan Induk Strategik ICT BHEUU, MdI dan JBG;
 9. Merancang, mengawal dan menguruskan belanjawan pembangunan ICT BHEUU, MdI, JBG dan Mahkamah; dan
 10. Urus setia tadbir urus ICT BHEUU, MdI dan JBG.
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-SLSTTPKTB9');