Kod Etika

Kod Etika Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang adalah berteraskan kepada tiga elemen: 

INTEGRITI

  • AMANAH
  • TULUS
  • IKHLAS

PROFESIONALISME

  • BIJAKSANA
  • KREATIF
  • INOVATIF

KOMITMEN

  • DEDIKASI
  • ILTIZAM
  • DISIPLIN