• Laman Utama
  • Info BHEUU
  • Senarai Agensi Di Bawah Menteri Di Jabatan Perdana Menteri (Undang-Undang dan Reformasi Institusi)

Senarai agensi di bawah Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Undang-Undang dan Reformasi Institusi)

Bahagian Hal Ehwal Undang-undang (BHEUU)
Jabatan Insolvensi Malaysia (MdI)
Jabatan Bantuan Guaman (JBG)
Lembaga Penasihat (LP)
Bahagian Perlindungan (BP)
Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan (PKPMP)
Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan (ILKAP)
Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (SUHAKAM)
Pusat Timbangtara Antarabangsa Asia (AIAC)
Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan (YBGK)