• Laman Utama
 • Info BHEUU
 • Maklumat Korporat
 • Visi, Misi, Objektif dan Fungsi

Visi, Misi, Objektif & Fungsi

Visi

Peneraju kepada kecekapan dan keberkesanan pentadbiran sistem perundangan negara

 Misi

Memperkasakan sistem perundangan negara demi kesejahteraan rakyat melalui penyediaan prasarana serta dasar yang mampan dan efektif

Objektif

 1. Merancang, melaksana dan memantau projek pembangunan BHEUU, JBG, Mdl dan mahkamah mengikut piawaian yang ditetapkan.
 2. Menguatkuasakan Akta Pemegang Amanah (Pemerbadanan) 1952.
 3. Mengoptimumkan keberkesanan dan kecekapan penggunaan sistem teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) di BHEUU, JBG, Mdl dan mahkamah.
 4. Memperkasakan ketelusan tadbir urus kewangan dan ICT.
 5. Memperkasakan sumber manusia dan kecekapan pengurusan khidmat korporat.
 6. Membangunkan Pelan Tindakan Hak Asasi Manusia yang lengkap dan komprehensif.
 7. Menyelaras proses pengampunan bagi kes-kes rayuan di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya dan memantau status kes-kes pengampunan di negeri-negeri.
 8. Menyelaras dan memantau penguatkuasaan akta-akta yang dipertanggungjawabkan kepada BHEUU.
 9. Mengurusetiakan:
  • Pelantikan anggota Jawatankuasa Pemilihan dan anggota SUHAKAM serta penyelarasan penyediaan buku Maklum Balas Kerajaan Terhadap Laporan Tahunan SUHAKAM.
  • Pelantikan penasihat mahkamah bagi kanak-kanak mengikut Akta Kanak-Kanak 2001(Akta 611).
  • Pelantikan Pengarah Pusat Timbang Tara Serantau Kuala Lumpur (PTSKL).
 10. Mendaftar dan menguruskan penubuhan yayasan di seluruh negara.

Fungsi

 1. Pindaan, Pemansuhan dan Pembaharuan Undang-Undang (Law Reform).
 2. Mengurus dan menyelaras pentadbiran Akta Pemegang Amanah (Pemerbadanan) 1952 [Akta 258] termasuk perkara berkaitan pendaftaran dan pemantauan pemerbadanan pemegang amanah.
 3. Perancangan dan pembangunan projek mahkamah, Jabatan Bantuan Guaman (JBG) dan Jabatan Insolvensi Malaysia (MdI).
 4. Agensi fokal kepada penyelarasan urusan Hak Asasi Manusia dan SUHAKAM.
 5. Pelaksanaan Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 [Akta 711].
 6. Penyelarasan Pelaksanaan Akta Pengantaraan 2012 [Akta 749].
 7. Menyelaras pelantikan Penasihat Mahkamah Bagi Kanak-Kanak.
 8. Urus setia Lembaga Pengampunan oleh Yang di-Pertuan Agong bagi kes-kes di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya.
 9. Memantau kedudukan urusan pengampunan di tiap-tiap negeri.
 10. Pelantikan Pengarah Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia (AIAC).
 11. Menyelaras pengurusan sumber manusia dan sistem maklumat Jabatan Bantuan Guaman (JBG) dan Jabatan Insolvensi Malaysia (MdI).
 12. Mengurus Pusat Mediasi COVID-19 (PMC19).