Piagam Pelanggan

Kami bertekad & berjanji:

  1. Menjawab cadangan, pertanyaan dan aduan pelanggan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja daripada tarikh diterima.
  2. Pemberitahuan kelulusan awal dikeluarkan dalam tempoh 21 hari daripada tarikh semakan Pegawai Undang-undang (PUU) lengkap dan memenuhi keperluan Akta 258 diterima.
  3. Membayar bil dan tuntutan dalam tempoh 14 hari daripada tarikh dokumen lengkap diterima.
  4. Penyaluran Waran Peruntukan Pembangunan (DE) dibuat kepada agensi pelaksana dalam tempoh lima (5) hari bekerja daripada tarikh permohonan sekiranya peruntukan mencukupi.
  5. Menyediakan perkhidmatan rangkaian dan sistem aplikasi komputer dengan kebolehcapaian 99 peratus.

* Pencapaian Piagam Pelanggan

 

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-SLSTTPKTB9');