Sesi Libat Urus Zon Utara

SESI LIBAT URUS INISIATIF KE ARAH KEBEBASAN MAKLUMAT BERSAMA AGENSI KERAJAAN NEGERI ZON UTARA

PENGENALAN KEPADA AKTA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 2010 [AKTA 709]

Enakmen Kebebasan Maklumat di Selangor dan Pulau Pinang dan Implikasi untuk perlaksanaan FOI pada Peringkat Kebangsaan

Pembentangan Perancangan, Garis Masa & Hala Tuju Gubalan Akta Kebebasan Maklumat (FOI) di Malaysia

AKTA RAHSIA RASMI 1972 - PENGENALAN, MITOS, ISU DAN PENAMBAHBAIKAN

PELAKSANAAN ENAKMEN KEBEBASAN MAKLUMAT DI PULAU PINANG : KEBERKESANAN, ISU & CABARAN