• Laman Utama
  • Info BHEUU
  • Seksyen / Unit
  • Unit Komunikasi Korporat

UNIT KOMUNIKASI KORPORAT

  1. Merancang dan menyelaras pelan komunikasi, promosi dan publisiti BHEUU agar program dan aktiviti mendapat liputan meluas oleh media massa;
  2. Mengurus dan menyelaras bahan penerbitan BHEUU seperti Laporan Tahunan, Buletin BHEUU dan lain-lain penerbitan bagi tujuan mempromosi jabatan;
  3. Memantau dan mengurus hal-hal berkaitan dengan pengurusan pelanggan secara professional dan berwibawa bagi meningkatkan imej korporat;
  4. Menyelaras dan menjawab maklumbalas dan aduan dengan cekap dan efisien;
  5. Menyelaras maklumat BHEUU untuk dikemaskini di Portal/Intranet/i-Board;
  6. Memastikan aktiviti dan program BHEUU didokumentasikan dalam bentuk video/CD/penulisan/foto; dan
  7. Menyelaras lawatan rasmi ke BHEUU.