Program Libat Urus Inisiatif Ke Arah Kebebasan Maklumat

FOI Enactments in Selangor and Penang

SESI LIBAT URUS INISIATIF KE ARAH KEBEBASAN MAKLUMAT BERSAMA AGENSI PENGUATKUASAAN, KESELAMATAN DAN PERTAHANAN

Initiatif ke Arah Kebebasan Maklumat dan Pelaksanaannya di Peringkat Antarabangsa

Initiatif ke Arah Kebebasan Maklumat dan Pelaksanaannya di Peringkat Antarabangsa

A Preliminary Assessment of The Early Years of State-level FOI Enactment Implementation in Malaysia

Penilaian Awal Pelaksanaan Enakmen FOI di Peringkat Negeri di Malaysia pada Tahun-Tahun Terawal

COMPARATIVE STUDY: STRUCTURES AND STATUS OF IMPLEMENTATION OF RTI LEGISLATIONS

Kertas Cadangan Menyelaraskan Akta Rahsia Rasmi (OSA) 1972 dengan Undang-Undang RTI Persekutuan yang Baharu

Recommendation Paper Aligning Official Secrets Act (OSA) 1972 with A New Federal RTI Legislation

SESI LIBAT URUS INISIATIF KE ARAH KEBEBASAN MAKLUMAT BERSAMA AGENSI KERAJAAN NEGERI ZON UTARA

PENGENALAN KEPADA AKTA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 2010 [AKTA 709]

Enakmen Kebebasan Maklumat di Selangor dan Pulau Pinang dan Implikasi untuk perlaksanaan FOI pada Peringkat Kebangsaan

Pembentangan Perancangan, Garis Masa & Hala Tuju Gubalan Akta Kebebasan Maklumat (FOI) di Malaysia

AKTA RAHSIA RASMI 1972 - PENGENALAN, MITOS, ISU DAN PENAMBAHBAIKAN

PELAKSANAAN ENAKMEN KEBEBASAN MAKLUMAT DI PULAU PINANG : KEBERKESANAN, ISU & CABARAN