300,908 kes kebankrapan bermula 2015 sehingga Ogos direkod

1. Berita Harian   18 Oktober 2019 MS 14