• Laman Utama
  • Media
  • Kenyataan Media
  • KENYATAAN MEDIA - PERATURAN MESYUARAT 11(2), PERATURAN-PERATURAN MAJLIS MESYUARAT DEWAN RAKYAT DAN PERATURAN MESYUARAT 10(2), PERATURAN-PERATURAN MAJLIS MESYUARAT DEWAN NEGARA UNTUK PINDAAN TARIKH MESYUARAT PERTAMA, PENGGAL KEEMPAT, PARLIMEN KEEMPAT BELAS

KENYATAAN MEDIA - PERATURAN MESYUARAT 11(2), PERATURAN-PERATURAN MAJLIS MESYUARAT DEWAN RAKYAT DAN PERATURAN MESYUARAT 10(2), PERATURAN-PERATURAN MAJLIS MESYUARAT DEWAN NEGARA UNTUK PINDAAN TARIKH MESYUARAT PERTAMA, PENGGAL KEEMPAT, PARLIMEN KEEMPAT BELAS

Kenyataan Media YB Menteri   1 September 2021