• Laman Utama
  • Media
  • Aktiviti / Galeri Gambar
  • 2 April 2024 - Bacaan Kali Yang Kedua, Perbahasan dan Penggulungan RUU Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (Pindaan) 2023 oleh YB Tuan M. Kula Segaran, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Undang-undang dan Reformasi Institusi)

2 April 2024 - Bacaan Kali Yang Kedua, Perbahasan dan Penggulungan RUU Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (Pindaan) 2023 oleh YB Tuan M. Kula Segaran, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Undang-undang dan Reformasi Institusi)

1

 

2

 

3

 

4

 

5

Tempat: Dewan Negara

Tags: galerigambar