• Laman Utama
  • Media
  • Aktiviti / Galeri Gambar
  • 1 April 2024 - Perbahasan dan Penggulungan Rang Undang-undang Kekebalan Bidang Kuasa Negara Asing 2023 Di Dewan Negara oleh YB Dato’ Sri Azalina Othman Said, Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Undang-undang dan Reformasi Institusi)

1 April 2024 - Perbahasan dan Penggulungan Rang Undang-undang Kekebalan Bidang Kuasa Negara Asing 2023 Di Dewan Negara oleh YB Dato’ Sri Azalina Othman Said, Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Undang-undang dan Reformasi Institusi)

1

 

2

 

3

 

4

 

5

Tempat: Parlimen

Tags: galerigambar