8 Februari - 9 Februari 2022 - Sesi Libat Urus Bersama Jabatan dan Agensi di Bawah Kluster Parlimen dan Undang-undang

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 Tempat : Pusat Latihan Keselamatan Perlindungan Malaysia, Bandar Baru Enstek, Negeri Sembilan

Tags: galerigambar