07 Oktober 2021 - Sesi Taklimat Mengenai Rang Undang-Undang Perlembagaan (Pindaan) 2021 Bersama Ahli Parlimen Kerajaan

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 Tempat : Dewan Bankuet, Blok Utama, Bangunan Parlimen

Tags: galerigambar