• Laman Utama
  • Media
  • Aktiviti / Galeri Gambar
  • 3 Julai 2019 - Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal untuk Semakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 (MA63) Bil.5/2019 yang dipengerusikan oleh YB Menteri Undang-Undang dengan Wakil-wakil dari Sabah, Sarawak dan Kementerian/Agensi Persekutuan yang berkaitan

3 Julai 2019 - Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal untuk Semakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 (MA63) Bil.5/2019 yang dipengerusikan oleh YB Menteri Undang-Undang dengan Wakil-wakil dari Sabah, Sarawak dan Kementerian/Agensi Persekutuan yang berkaitan

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

Tempat: Parlimen Malaysia

Tags: galerigambar