10 MEI 2019 - LAWATAN KERJA YB DATUK LIEW VUI KEONG, MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI (UNDANG-UNDANG) KE MAHKAMAH SANDAKAN, SABAH

 

2

 

1

 

3

 

4

 

5

 

6

TEMPAT : MAHKAMAH SANDAKAN, SABAH

Tags: galerigambar