• Laman Utama
  • Media
  • Aktiviti / Galeri Gambar
  • 04 APRIL 2019 - SESI TAKLIMAT YANG BERHORMAT DATUK LIEW VUI KEONG, MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI (UNDANG-UNDANG) BERSAMA AHLI PARLIMEN MALAYSIA MENGENAI RANG UNDANG-UNDANG PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN (PINDAAN) 2019 PERKARA 1 (2)

04 APRIL 2019 - SESI TAKLIMAT YANG BERHORMAT DATUK LIEW VUI KEONG, MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI (UNDANG-UNDANG) BERSAMA AHLI PARLIMEN MALAYSIA MENGENAI RANG UNDANG-UNDANG PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN (PINDAAN) 2019 PERKARA 1 (2)

1

2

5

6

7

8

Tempat: Bangunan Utama Parlimen Malaysia 

Tags: galerigambar