KENYATAAN MEDIA - PERATURAN MESYUARAT 11(2), PERATURAN-PERATURAN MAJLIS MESYUARAT DEWAN RAKYAT DAN PERATURAN MESYUARAT 10(2), PERATURAN-PERATURAN MAJLIS MESYUARAT DEWAN NEGARA UNTUK PINDAAN TARIKH MESYUARAT PERTAMA, PENGGAL KEEMPAT, PARLIMEN KEEMPAT BELAS

Kenyataan Media YB Menteri   1 September 2021

  • MyGov
  • JPM
  • KSN
  • MAMPU
  • PEJABAT KETUA PENDAFTAR MAHKAMAH PERSEKUTUAN MALAYSIA
  • AGC
  • JPA
  • SUHAKAM