KENYATAAN MEDIA - PERATURAN MESYUARAT 11(2), PERATURAN-PERATURAN MAJLIS MESYUARAT DEWAN RAKYAT DAN PERATURAN MESYUARAT 10(2), PERATURAN-PERATURAN MAJLIS MESYUARAT DEWAN NEGARA UNTUK PINDAAN TARIKH MESYUARAT PERTAMA, PENGGAL KEEMPAT, PARLIMEN KEEMPAT BELAS

Kenyataan Media YB Menteri  1 September 2021

 • MyGov
 • JPM
 • KSN
 • KD
 • PEJABAT KETUA PENDAFTAR MAHKAMAH PERSEKUTUAN MALAYSIA
 • AGC
 • JPA
 • SUHAKAM
 • JBG
 • MdI