Akta Perlembagaan (Pindaan) (No.2) 2022 [Akta A1656]

1.  Apakah yang dimaksudkan dengan Akta Perlembagaan (Pindaan) (No.2) 2022 [Akta A1656]?
Akta Perlembagaan (Pindaan) (No.2) 2022 [Akta A1656] adalah pindaan terhadap Perlembagaan Persekutuan dengan memasukkan selepas Perkara 119 suatu peruntukan bagi pengecualian pendaftaran pemilih secara automatik kepada Raja Pemerintah dan pasangan, Yang di-Pertua Negeri dan Pasangan, Bakal Raja, Waris Ganti dan Waris Lain Raja dan Pasangan dan mana-mana orang lain
 
2.  Apakah tujuan Akta ini diwujudkan?
Pengecualian pendaftaran pemilih secara automatik ini dilakukan bertujuan untuk mengecualikan Raja Pemerintah dan pasangan, Yang di-Pertua Negeri dan Pasangan, Bakal Raja, Waris Ganti dan Waris Lain Raja dan Pasangan dan mana-mana orang lain untuk tidak terlibat dengan urusan berkaitan dengan pilihan raya dan mengekalkan status berkecuali serta tidak memihak kepada mana-mana parti politik.
 
Perkara ini adalah lanjutan daripada pelaksanaan kelayakan umur mengundi 18 tahun dan pendaftaran pemilih secara automatik yang telah dikuatkuasakan pada 15 Disember 2021 yang lalu.
 
3.   Adakah pengecualian ini terpakai secara automatik?
Tidak. Suatu perintah iaitu Perintah Kelayakan Pemilih (Pengecualian) 2022 yang mengandungi maklumat pengecualian dari pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri akan dibentangkan dalam Mesyuarat Majlis Raja-Raja sebelum diperkenankan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Selepas diwartakan, butiran berkaitan akan dimaklumkan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya oleh Pejabat Setiausaha Kerajaan untuk tujuan pengemaskinian daftar pemilih.
 
4.   Apakah yang dimaksudkan dengan mana-mana orang lain? Adakah ianya terpakai pada mana-mana orang awam?
Mana-mana orang lain yang diperuntukkan dalam Akta adalah merujuk kepada golongan Kerabat Diraja yang dihasrat oleh negeri-negeri untuk dikecualikan daripada daftar pemilih. Perkara ini tidak terpakai kepada mana-mana orang awam.
 
5.   Sejauh manakah pengecualian ini terpakai kepada individu yang tersenarai dalam Perintah tersebut?
Pengecualian ini terpakai sepanjang tempoh pemerintahan/perjawatan. Sebarang pindaan yang perlu dilakukan kepada Perintah tesebut lanjutan daripada penamatan tempoh pemerintahan/penjawatan atau apa jua sebab yang berkaitan haruslah dimaklumkan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya untuk tujuan pengemaskinian daftar pemilih.
 
6.   Adakah Akta ini telah dikuatkuasakan?
Ya. Akta ini telah mula dikuatkuasakan pada 15 Disember 2021.