DASAR KESELAMATAN

Dasar Keselamatan

1
Sumbangan dan penyebaran maklumat yang dilarang dan bahan-bahan negatif yang bertentangan dengan dasar-dasar negara adalah dilarang.
   
2
Menyebar maklumat berbau politik, hasutan atau perkauman atau apa-apa yang menjejaskan reputasi Bahagian dan Perkhidmatan Awam adalah dilarang.
   
3
Pengunjung hendaklah memastikan fail yang dihantar melalui kepilan (attachment) bebas dari virus.
   
4
Pengunjung adalah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas maklumat yang dikunci masuk.
   
5
Semua maklumat yang hendak dimuatkan ke dalam portal Bahagian Hal Ehwal Undang-undang mestilah mendapat kelulusan Ketua Pengarah/Seksyen.
   
6
Laman web agensi atau syarikat yang memerlukan pautan ke portal Bahagian Hal Ehwal Undang-undang atau sebaliknya mestilah mendapat kebenaran Ketua Jabatan.
   
7
Pencerobohan atau percubaan untuk menggodam portal Bahagian Hal Ehwal Undang-undang adalah dilarang.