Dasar Privasi

Dasar Privasi
  Dasar privasi ini menerangkan penggunaan dan perlindungan maklumat yang dikemukakan oleh pengunjung melalui web portal dan blog Bahagian Hal Ehwal Undang-undang di  www.bheuu.gov.my
   
Keselamatan Data
  Semua penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.
   
Maklumat Yang Dikumpul
  Tiada maklumat peribadi dikumpul semasa pengunjung melayari www.bheuu.gov.my kecuali maklumat yang dikemukakan oleh pengunjung melalui e-mel atau pendaftaran di bahagian yang dilindungi dalam web portal ini.
   
Pautan
  Walaupun www.bheuu.gov.my mempunyai pautan dengan laman web agensi-agensi kerajaan, agensi-agensi lain dan sebagainya, dasar privasi ini hanya terpakai untuk web portal dan blog di sini sahaja. Pengunjung dinasihatkan supaya meneliti dan memahami dasar privasi bagi setiap laman web agensi lain yang dilayari.
   
Fail Log
  Bagi tujuan meningkatkan tahap keselamatan dan kecekapan web portal Bahagian Hal Ehwal Undang-undang, maklumat umum pengunjung seperti jenis browser, nama domain, nama negara dan lain-lain maklumat akan digunakan dalam pengumpulan dan penganalisaan maklumat demografi dan halaman-halaman yang sering dikunjungi oleh pelanggan. Walaubagaimanapun ianya tidak melibatkan privasi individu.
   
Pindaan Dasar
  Sekiranya dasar privasi ini dipinda, pindaan akan dikemas kini di halaman ini.