Akta Perlembagaan (Pindaan) (No.2) 2022 [Akta A1656] Berkenaan Pengecualian Pendaftaran Pemilih