TENDER/QUOTATION OFFER

No. Supply Details Open Date Closed Date
1 PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGKAJI, MEREKA BENTUK, MEMBANGUN, MENGKONFIGURASI, MENGINTEGRASI, MENGUJI, MENTAULIAH DAN MENYELENGGARA (DALAM TEMPOH WARANTI) SISTEM BANTUAN GUAMAN DAN PERKAKASAN ICT DI JABATAN BANTUAN GUAMAN BAGI BAHAGIAN HAL EHWAL UNDANG-UNDANG 07 September 2020, Isnin 30 September 2020, Rabu