Tatacara Permohonan Pemerbadanan Pemegang Amanah

Dokumen Bagi Tujuan Pendaftaran:
 
 1. Pemohon hendaklah melengkapkan Borang Permohonan dengan lengkap, kemas dan teratur.
 2. Dokumen sokongan seperti yang dinyatakan di dalam Senarai Semak hendaklah disediakan dalam 1 salinan dan dikemukakan bersekali dengan Borang Permohonan dan surat iringan.
       
Penghantaran Dokumen:
 
 1. Penghantaran sebarang dokumen termasuk borang permohonan hendaklah dilakukan di Kaunter Pertanyaan bertempat di Lobi Menara Selatan BHEUU, JPM sahaja.
 2. Pihak Pemerbadanan Pemegang Amanah/wakil hendaklah menyediakan surat akuan penerimaan kerana BHEUU tidak menyediakan perkhidmatan fotokopi.
 3. Cop akuan penerimaan akan dibuat oleh Pegawai Khidmat Pelanggan/Polis Bantuan yang bertugas pada hari tersebut.
       
Penetapan Temu Janji Bagi Sesi Konsultansi:
 
 1. Sebarang urusan konsultasi hendaklah melalui temu janji yang telah ditetapkan dan dipersetujui terlebih dahulu oleh kedua-dua belah pihak pelanggan dan  wakil BHEUU, JPM.
 2. Pihak Pemerbadanan Pemegang Amanah/wakil perlu membuat temu janji terlebih dahulu bagi mendapatkan khidmat konsultasi melalui e-mel atau surat rasmi di alamat seperti berikut:

  Ketua Pengarah
  Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang
  Jabatan Perdana Menteri
  Aras 4, Bangunan Hal Ehwal Undang-Undang
  Presint 3, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
  62692 Putrajaya

 3. Sebarang pertanyaan boleh merujuk kepada pegawai berikut:
  1. Puan Noor Akmar binti Shahran: 03-8885 1204
   (akmar[dot]shahran[at]bheuu[dot]gov[dot]my);

  2. Puan Quaratulain binti Rusli: 03-8885 1927
   (quaratulain [dot]rusli[at]bheuu[dot]gov[dot]my); 

  3. Cik Nurul Izzati binti Rockyddin: 03-8885 1228
   (izzati[dot]rockyddin[at]bheuu[dot]gov[dot]my); atau

  4. Puan Salmah binti Ibrahim: 03-8885 1203
   (salmah[dot]ibrahim[at]bheuu[dot]gov[dot]my);

 4. Waktu temu janji bagi sesi konsultasi adalah seperti berikut:
  1. Isnin-Khamis :
   9.30 pagi hingga 12.30 tengah hari; dan
   2.30 petang hingga 4.30 petang
  2. Jumaat :
   9.30 pagi hingga 11.30 pagi; dan
   3.00 petang hingga 4.30 petang

 5. Pelanggan yang hadir tanpa temu janji hanya akan dilayan setelah selesai temu janji yang telah ditetapkan pada hari tersebut.