• Home
  • Media
  • Press Statement
  • LAPORAN AKHIR PASUKAN PETUGAS KHAS SEMAKAN UNDANG-UNDANG KES KEDAULATAN BATU PUTEH, BATUAN TENGAH DAN TUBIR SELATAN

LAPORAN AKHIR PASUKAN PETUGAS KHAS SEMAKAN UNDANG-UNDANG KES KEDAULATAN BATU PUTEH, BATUAN TENGAH DAN TUBIR SELATAN

KENYATAAN MEDIA 2 OKTOBER 2022   LAPORAN AKHIR PPK BATU PUTEH BATUAN TENGAH DAN TUBIR SELATAN 1