• Home
  • Media
  • Press Statement
  • KENYATAAN MEDIA PEWARTAAN AKTA LANGKAH-LANGKAH SEMENTARA BAGI MENGURANGKAN KESAN PENYAKIT KORONAVIRUS 2019 (COVID-19) 2020

KENYATAAN MEDIA PEWARTAAN AKTA LANGKAH-LANGKAH SEMENTARA BAGI MENGURANGKAN KESAN PENYAKIT KORONAVIRUS 2019 (COVID-19) 2020

Kenyataan MEDIA YBM (Pewartaan RUU COVID)