Tiada ketetapan tambah kawasan pilihan raya

BERITA HARIAN.3