21 Jun 2020 - Lawatan Projek Pembangunan YB Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Parlimen dan Undang-Undang)

 

1

2

3

4

5

6

8

7

Tempat : Mahkamah Majistret Bachok, Tapak Cadangan Baharu Mahkamah Majistret Bachok, Pejabat Tanah dan Jajahan Bachok dan Kompleks Mahkamah Kota Bharu

Tags: galerigambar