BENGKEL AKTA PERLINDUNGAN PEMBERI MAKLUMAT [AKTA 711] BIL. 1 TAHUN 2016, PADA 29 MAC 2016 (SELASA)

Bengkel Akta Perlindungan Pemberi Maklumat [AKTA 711] Bil. 1 Tahun 2016, Pada 29 Mac 2016 (Selasa)

 

1BENGKEL AKTA 711 BIL 012016

YBhg. Datuk Mohd Zuki bin Ali merasmikan Bengkel.

 

2BENGKEL AKTA 711 BIL 012016

Sesi bergambar peserta Bengkel bersama-sama dengan YBhg. Datuk Mohd Zuki Ali, Ketua Pengarah BHEUU

 

3BENGKEL AKTA 711 BIL 012016

Pembentangan oleh salah seorang peserta Bengkel semasa sesi Latihan Dalam Kumpulan.