Senarai Agensi Di Bawah Menteri Di Jabatan Perdana Menteri

Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang
Jabatan Insolvensi Malaysia
Jabatan Bantuan Guaman
Lembaga Penasihat
Parlimen Malaysia
Pusat Timbangtara Serantau, Kuala Lumpur (KLRCA) 
Urusan Parlimen - Urusan Mesyuarat Dewan Rakyat dan Dewan Negara
Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan (SPKP)
Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan
Bahagian Perlindungan, Jabatan Perdana Menteri
Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman