• Laman Utama
  • Info BHEUU
  • Senarai Agensi Di Bawah Menteri (Undang-Undang)

Senarai Agensi Di Bawah Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Undang-Undang)

Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang (BHEUU)
Jabatan Insolvensi Malaysia (MdI)
Jabatan Bantuan Guaman (JBG)
Lembaga Penasihat
Parlimen Malaysia
Pusat Timbangtara Antarabangsa Asia (AIAC) 
Urusan Parlimen - Urusan Mesyuarat Dewan Rakyat dan Dewan Negara
Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan (SPKP)
Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan
Bahagian Perlindungan, Jabatan Perdana Menteri
Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman