Piagam Pelanggan

Kami bertekad & berjanji:

  1. Menjawab cadangan, pertanyaan dan aduan pelanggan dalam tempoh 3 hari bekerja daripada tarikh diterima;
  2. Mengeluarkan surat pemberitahuan kelulusan awal pemerbadanan yayasan  dalam tempoh 21hari daripada tarikh menerima permohonan lengkap dan memenuhi keperluan Akta 258;
  3. Membayar bil dan tuntutan dalam tempoh 14 hari daripada tarikh dokumen lengkap diterima;
  4. Mengeluarkan surat setuju  terima /surat niat perolehan dalam tempoh 2 hari bekerja daripada tarikh keputusan Lembaga Perolehan/Jawatankuasa Sebut Harga; dan
  5. Menyediakan perkhidmatan rangkaian dan sistem aplikasi komputer dengan kebolehcapaian tidak kurang 99%.

Tarikh kemas kini 10 Februari 2014

* Pencapaian Piagam Pelanggan