Dataset dan Panduan - Data Terbuka

Data set Dan Panduan

BHEUU telah mengambil tindakan mengenal pasti inisiatif big data analytic dan data set bagi pelaksanaan Open Data Kerajaan Malaysia selaras dengan agenda Transformasi Kerajaan.

Maklumat tersebut boleh dicapai melalui Portal Rasmi Open Data Kerajaan Malaysia . Sila rujuk Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0 untuk maklumat lanjut.