TAWARAN TENDER/SEBUTHARGA

No. Butiran Tawaran Tarikh Buka Tarikh Tutup
1 PERKHIDMATAN MENGKAJI, MENGANALISA, MEREKABENTUK, MEMBANGUN, MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENANGGAL, MELUPUS, MENGKONFIGURASI, MENGUJI LARI, MELATIH, MELAKSANA, MENTAULIAH, MENYENGGARA DAN MENYEDIAKAN SOKONGAN TEKNIKAL BAGI PEMBANGUNAN DAN PENAMBAHBAIKAN SISTEM APLIKASI DAN PENAIKTARAFAN INFRASTRUKTUR ICT SISTEM e-KEHAKIMAN FASA 3 (eKF3) DI MAHKAMAH SEMENANJUNG MALAYSIA 24 Mei 2023, Rabu 22 Jun 2023, Khamis