BENGKEL MENGEMASKINI MANUAL PROSEDUR KERJA(MPK) BHEUU

Bengkel Pemurniaan Manual Prosedur Kerja Dan Fail Meja

01 BENGKEL MPK

Puan Aishah binti Abdul Rahman daripada Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) Wilayah Tengah

02 BENGKEL MPK

03 BENGKEL MPK

04 BENGKEL MPK

Latihan Dalam Kumpulan Dan Pembentangan Mengikut Seksyen