Laman Utama bullet go Galeri Gambarbullet go Galeri Gambar 2014 : Audit Pematuhan (Surveillance Audit) Dan Audit Peluasan Skop Bagi Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2008

1AUDIT MS ISO 9001 2008
Mesyuarat Pembukaan Audit Pematuhan (Surveillance Audit) Dan Audit Peluasan Skop Bagi Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2008 oleh SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN BHD.
 

 2AUDIT MS ISO 9001 2008 

Juru Audit SIRIM ketika sedang menjalankan audit di Seksyen Pembangunan.

3AUDIT MS ISO 9001 2008

Juru Audit SIRIM ketika sedang melakukan Audit di Seksyen Dasar.