CERAMAH KEUTUHAN “FAHAM FITRAH KOMUNIKASI INDAH”

PUTRAJAYA, 29 September 2015 – Unit Latihan, Seksyen Pengurusan Sumber Manusia, Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang telah menganjurkan Ceramah Keutuhan bertajuk “Faham Fitrah, Komunikasi Indah” yang disampaikan oleh Profesor Madya Dr Mohd Nor Mamat, Timbalan Dekan (Hal Ehwal Pelajar), Akademi Pengajian Islam Kontemporari, Universiti Teknologi Mara.
Antara lain, ceramah ini diadakan bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai maksud komunikasi dan komunikasi efektif di tempat kerja. Proses komunikasi merupakan aktiviti yang sangat penting dalam kehidupan seharian, tidak terkecuali dalam pelaksanaan urusan seharian di tempat kerja. Tanpa komunikasi yang baik, hidup dan bekerja tidak akan menjadi efektif.
Adalah dianggarkan seramai 100 pegawai dan kakitangan BHEUU, Jabatan Bantuan Guaman dan Jabatan Insolvensi Malaysia telah menghadiri ceramah tersebut.

1CERAMAH KEUTUHAN  FAHAM FITRAH KOMUNIKASI INDAH

Penceramah, Profesor Madya Dr Mohd Nor Mamat, Timbalan Dekan (Hal Ehwal Pelajar), Akademi Pengajian Islam Kontemporari, Universiti Teknologi Mara.

 

2CERAMAH KEUTUHAN  FAHAM FITRAH KOMUNIKASI INDAH

 

3CERAMAH KEUTUHAN  FAHAM FITRAH KOMUNIKASI INDAH

4CERAMAH KEUTUHAN  FAHAM FITRAH KOMUNIKASI INDAH

 

Antara Pegawai dan kakitangan BHEUU, JBG dan Mdl yang turut hadir ceramah tersebut