Berita Terkini bullet go Audit Dalam 5S BHEUU Bil. 1/2014

PUTRAJAYA, 16 MEI 2014 – Audit Dalam 5S BHEUU Bil 1/2014 telah diadakan di BHEUU pada 16 Mei 2014 (Jumaat) bermula jam 10.00 pagi hingga jam 12.15 tgh. Audit Dalam ini bertujuan untuk memantau dan memastikan amalan 5S sentiasa diamalkan dalam kalangan warga BHEUU. Antara aspek yang ditekankan dalam audit yang dijalankan merangkumi Ruang Pejabat, Sudut 5S, Bilik Fail , Bilik Stor, Ruang Pejabat Umum dan Kawasan Persekitaran Pejabat. Keseluruhan kakitangan BHEUU telah menunjukkan kesungguhan dan komitmen yang baik dalam penilaian auditan kali ini.

1AUDIT DALAM 5S BHEUU BIL12014

Mesyuarat Pembukaan Audit Dalam 5S oleh Pasukan Audit Dalam 5S BHEUU.

 

2AUDIT DALAM 5S BHEUU BIL12014 

Juru Audit ketika sedang melakukan audit di Sudut 5S Sektor Merawan.