Berita Terkini bullet go Perhimpunan BHEUU Bulan April 2014

PUTRAJAYA 3 APRIL 2014 – Perhimpunan Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang (BHEUU) bulan April telah berlangsung pada 3 April 2014. Yang Berbahagia Puan Haslina Mansor Ketua Pengarah Jabatan Insolvensi Malaysia (MdI) dalam ucapannya menyatakan Warga BHEUU JBG dan MdI mesti melihat perancangan yang telah dibuat pada awal tahun ini telah dilaksanakan mengikut jangka masa yang ditetapkan dan mencapai sasarannya. Beliau turut menyatakan pelan tindakan yang jitu perlu diwujudkan dalam menangani cabaran dan kekangan untuk menentukan perlaksanaan perancangan berjaya dan mencapai matlamat yang dihasratkan. Bagi memastikan perancangan dapat dilaksanakan dengan jayanya Semua warga BHEUU, JBG dan MdI perlu menanamkan sikap tanggungjawab dan akauntabiliti terhadap tugas masing-masing. 

Beliau berharap semua warga BHEUU, MdI dan JBG mewujudkan kerjasama dan komitmen ke arah visi yang sama tanpa kerjasama ini, agak sukar bagi jabatan di bawah BHEUU untuk melaksanakan perancangan 2014 yang telah disusun dengan Berjaya.

1PERHIMPUNAN BHEUU BULAN APRIL 2014

Ucapan oleh Yang Berbahagia Puan Haslina Mansor Ketua Pengarah Jabatan Insolvensi Malaysia (MdI)

2PERHIMPUNAN BHEUU BULAN APRIL 2014

Selamat datang kepada Yang Berbahagia Dato’ Nursiah Binti Arshad Timbalan Ketua Pengarah (Dasar & Pembangunan) BHEUU

 3PERHIMPUNAN BHEUU BULAN APRIL 2014 

 4PERHIMPUNAN BHEUU BULAN APRIL 2014  5PERHIMPUNAN BHEUU BULAN APRIL 2014  6PERHIMPUNAN BHEUU BULAN APRIL 2014

Tahniah kepada penerima Anugerah Pekerja Contoh BHEUU, JBG dan MdI bagi bulan Mac 2014