Tatacara Permohonan Pemerbadanan Pemegang Amanah

Dokumen Bagi Tujuan Pendaftaran:
 
 1. Pemohon hendaklah melengkapkan Borang Permohonan dengan lengkap, kemas dan teratur.
 2. Dokumen sokongan seperti yang dinyatakan di dalam Senarai Semak hendaklah disediakan dalam 1 salinan dan dikemukakan bersekali dengan Borang Permohonan.
       
Penghantaran Dokumen:
 
 1. Penghantaran sebarang dokumen termasuk borang permohonan hendaklah dilakukan di Kaunter Pertanyaan bertempat di Lobi Menara Selatan BHEUU sahaja.
 2. Yayasan/wakil hendaklah menyediakan surat akuan penerimaan kerana BHEUU tidak menyediakan perkhidmatan fotokopi.
 3. Cop akuan penerimaan akan dibuat oleh Pegawai Khidmat Pelanggan/Polis Bantuan yang bertugas pada hari tersebut.
       
Penetapan Temu Janji Bagi Sesi Konsultansi:
 
 1. Sebarang urusan konsultasi hendaklah melalui temu janji yang telah ditetapkan dan dipersetujui terlebih dahulu oleh kedua-dua belah pihak pelanggan dan BHEUU.
 2. Yayasan/wakil perlu membuat temu janji terlebih dahulu bagi mendapatkan khidmat konsultasi melalui surat rasmi di alamat seperti berikut:

  Ketua Pengarah
  Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang
  Jabatan Perdana Menteri
  Aras 6, Bangunan Hal Ehwal Undang-Undang
  Presint 3, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
  62692 Putrajaya
  (u.p.: YBrs. Dr. Punitha Silivarajoo
  Pengarah Seksyen Dasar)

 3. Sebarang pertanyaan boleh merujuk kepada pegawai berikut:
  1. Puan Noor Akmar binti Shahran: 03-88851096
   (akmar[dot]shahran[at]bheuu[dot]gov[dot]my);

  2. Puan Noorhayati binti Abidi: 03-88851084
   (noorhayati[dot]abidi[at]bheuu[dot]gov[dot]my); atau

  3. Encik Mohd Fariz Ab Rashid: 03-88851229
   (fariz[dot]rashid[at]bheuu[dot]gov[dot]my); atau

  4. Puan Nuruldayana binti Mohamad: 03-88851076
   (dayana[dot]mohamad[at]bheuu[dot]gov[dot]my);

 4. Waktu temu janji bagi sesi konsultasi adalah seperti berikut:
  1. Isnin-Khamis :
   9.30 pagi hingga 12.30 tengah hari; dan
   3.30 petang hingga 4.30 petang
  2. Jumaat :
   9.00 pagi hingga 11.30 pagi; dan
   3.30 petang hingga 4.30 petang

 5. Pelanggan yang hadir tanpa temu janji hanya akan dilayan setelah selesai temu janji yang telah ditetapkan pada hari tersebut.
       

Print Email

Pinda Akta Perlindungan Pemberi Maklumat

SINAR 09022018

Print Email