SOP Perkhidmatan Berkaitan Guaman

1. SOP Perkhidmatan Berkaitan Guaman

2. Pelan Pemulihan Negara (SOP Perkhidmatan Berkaitan Guaman)

3. Soalan Lazim (FAQ) berkaitan Perkhidmatan Berkaitan Guaman

Adakah firma guaman dan Pesuruhjaya Sumpah dibenarkan beroperasi dalam tempoh Pelan Pemulihan Negara (PPN)?

Adakah firma guaman dan Pesuruhjaya Sumpah dibenarkan beroperasi dalam tempoh Pelan Pemulihan Negara (PPN)?

Adakah firma guaman dan Pesuruhjaya Sumpah dibenarkan beroperasi dalam tempoh Pelan Pemulihan Negara (PPN)?

Siapakah yang boleh memohon kebenaran beroperasi dalam perkhidmatan guaman?

Siapakah yang boleh memohon kebenaran beroperasi dalam perkhidmatan guaman?

Siapakah yang boleh memohon kebenaran beroperasi dalam perkhidmatan guaman?

Bagaimanakah firma guaman boleh mendapatkan surat kebenaran beroperasi?

Bagaimanakah firma guaman boleh mendapatkan surat kebenaran beroperasi?

Bagaimanakah firma guaman boleh mendapatkan surat kebenaran beroperasi?

Bagaimanakah cara memohon di dalam CIMS MITI?

Bagaimanakah cara memohon di dalam CIMS MITI?

Bagaimanakah cara memohon di dalam CIMS MITI?

Berapa lamakah tempoh kelulusan beroperasi akan diproses oleh Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang?

Berapa lamakah tempoh kelulusan beroperasi akan diproses oleh Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang?

Berapa lamakah tempoh kelulusan beroperasi akan diproses oleh Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang?

Adakah surat kebenaran yang diperolehi melalui MITI sebelum ini boleh digunapakai?

Adakah surat kebenaran yang diperolehi melalui MITI sebelum ini boleh digunapakai?

Adakah surat kebenaran yang diperolehi melalui MITI sebelum ini boleh digunapakai?

Jika firma guaman telah mengemukakan permohonan melalui portal CIMS pada bulan Jun 2021 dan masih belum mendapat sebarang maklum balas. Adakah mereka masih perlu memohon semula?

Jika firma guaman telah mengemukakan permohonan melalui portal CIMS pada bulan Jun 2021 dan masih belum mendapat sebarang maklum balas. Adakah mereka masih perlu memohon semula?

Jika firma guaman telah mengemukakan permohonan melalui portal CIMS pada bulan Jun 2021 dan masih belum mendapat sebarang maklum balas. Adakah mereka masih perlu memohon semula?

Apakah sebab-sebab permohonan kebenaran beroperasi DITOLAK?

Apakah sebab-sebab permohonan kebenaran beroperasi DITOLAK?

Apakah sebab-sebab permohonan kebenaran beroperasi DITOLAK?

Sekiranya permohonan ditolak, adakah pemohon boleh memohon semula?

Sekiranya permohonan ditolak, adakah pemohon boleh memohon semula?

Sekiranya permohonan ditolak, adakah pemohon boleh memohon semula?

Saya telah membuat permohonan dan permohonan saya telah di LULUSKAN. Walau bagaimanapun, saya tidak dapat mencetak surat kelulusan kerana terdapat ‘Perkhidmatan anda tidak tersenarai dalam perkhidmatan perlu’.

Saya telah membuat permohonan dan permohonan saya telah di LULUSKAN. Walau bagaimanapun, saya tidak dapat mencetak surat kelulusan kerana terdapat ‘Perkhidmatan anda tidak tersenarai dalam perkhidmatan perlu’.

Saya telah membuat permohonan dan permohonan saya telah di LULUSKAN. Walau bagaimanapun, saya tidak dapat mencetak surat kelulusan kerana terdapat ‘Perkhidmatan anda tidak tersenarai dalam perkhidmatan perlu’.

Surat kebenaran beroperasi CIMS diperlukan dalam fasa-fasa Pelan Pemulihan Negara seperti berikut:

Surat kebenaran beroperasi CIMS diperlukan dalam fasa-fasa Pelan Pemulihan Negara seperti berikut:

Surat kebenaran beroperasi CIMS diperlukan dalam fasa-fasa Pelan Pemulihan Negara seperti berikut:

Apakah had waktu operasi yang dikenakan untuk firma guaman?

Apakah had waktu operasi yang dikenakan untuk firma guaman?

Apakah had waktu operasi yang dikenakan untuk firma guaman?

Apakah kapasiti pekerja yang dibenarkan untuk bekerja di pejabat firma guaman?

Apakah kapasiti pekerja yang dibenarkan untuk bekerja di pejabat firma guaman?

Apakah kapasiti pekerja yang dibenarkan untuk bekerja di pejabat firma guaman?

Bagaimanakah pergerakan bagi kakitangan yang berada dalam kawasan PKPD ke firma guamannya yang berada di luar kawasan PKPD?

Bagaimanakah pergerakan bagi kakitangan yang berada dalam kawasan PKPD ke firma guamannya yang berada di luar kawasan PKPD?

Bagaimanakah pergerakan bagi kakitangan yang berada dalam kawasan PKPD ke firma guamannya yang berada di luar kawasan PKPD?

Adakah firma guaman/Pesuruhjaya Sumpah dibenarkan untuk berurusan dengan anak guam?

Adakah firma guaman/Pesuruhjaya Sumpah dibenarkan untuk berurusan dengan anak guam?

Adakah firma guaman/Pesuruhjaya Sumpah dibenarkan untuk berurusan dengan anak guam?

Bagaimanakah anak guam dapat hadir ke pejabat? Adakah mereka boleh menggunakan surat yang dikeluarkan oleh firma guaman?

Bagaimanakah anak guam dapat hadir ke pejabat? Adakah mereka boleh menggunakan surat yang dikeluarkan oleh firma guaman?

Bagaimanakah anak guam dapat hadir ke pejabat? Adakah mereka boleh menggunakan surat yang dikeluarkan oleh firma guaman?

Adakah firma guaman/Pesuruhjaya Sumpah perlu mencetak semula surat MITI CIMS selaras dengan Pelan Pemulihan Negara?

Adakah firma guaman/Pesuruhjaya Sumpah perlu mencetak semula surat MITI CIMS selaras dengan Pelan Pemulihan Negara?

Adakah firma guaman/Pesuruhjaya Sumpah perlu mencetak semula surat MITI CIMS selaras dengan Pelan Pemulihan Negara?

Apakah antara tanggungjawab pemilik firma guaman dalam mencegah penularan COVID-19?

Apakah antara tanggungjawab pemilik firma guaman dalam mencegah penularan COVID-19?

Apakah antara tanggungjawab pemilik firma guaman dalam mencegah penularan COVID-19?

Apakah tindakan yang boleh diambil kepada firma guaman yang tidak mematuhi SOP PPN Perkhidmatan Berkaitan Guaman?

Apakah tindakan yang boleh diambil kepada firma guaman yang tidak mematuhi SOP PPN Perkhidmatan Berkaitan Guaman?

Apakah tindakan yang boleh diambil kepada firma guaman yang tidak mematuhi SOP PPN Perkhidmatan Berkaitan Guaman?

Siapakah yang boleh dihubungi bagi mendapatkan maklumat lanjut?

Siapakah yang boleh dihubungi bagi mendapatkan maklumat lanjut?

Siapakah yang boleh dihubungi bagi mendapatkan maklumat lanjut?

Adakah Pesuruhjaya Sumpah dalam kawasan PKPD dibenarkan beroperasi?

Adakah Pesuruhjaya Sumpah dalam kawasan PKPD dibenarkan beroperasi?

Adakah Pesuruhjaya Sumpah dalam kawasan PKPD dibenarkan beroperasi?

Adakah Peguam Syarie boleh memohon kebenaran beroperasi daripada pihak BHEUU melalui sistem CIMS 3.0?

Adakah Peguam Syarie boleh memohon kebenaran beroperasi daripada pihak BHEUU melalui sistem CIMS 3.0?

Adakah Peguam Syarie boleh memohon kebenaran beroperasi daripada pihak BHEUU melalui sistem CIMS 3.0?

 

 

Tatacara Permohonan Pemerbadanan Pemegang Amanah

Dokumen Bagi Tujuan Pendaftaran:
 
 1. Pemohon hendaklah melengkapkan Borang Permohonan dengan lengkap, kemas dan teratur.
 2. Dokumen sokongan seperti yang dinyatakan di dalam Senarai Semak hendaklah disediakan dalam 1 salinan dan dikemukakan bersekali dengan Borang Permohonan dan surat iringan.
       
Penghantaran Dokumen:
 
 1. Penghantaran sebarang dokumen termasuk borang permohonan hendaklah dilakukan di Kaunter Pertanyaan bertempat di Lobi Menara Selatan BHEUU, JPM sahaja.
 2. Pihak Pemerbadanan Pemegang Amanah/wakil hendaklah menyediakan surat akuan penerimaan kerana BHEUU tidak menyediakan perkhidmatan fotokopi.
 3. Cop akuan penerimaan akan dibuat oleh Pegawai Khidmat Pelanggan/Polis Bantuan yang bertugas pada hari tersebut.
       
Penetapan Temu Janji Bagi Sesi Konsultansi:
 
 1. Sebarang urusan konsultasi hendaklah melalui temu janji yang telah ditetapkan dan dipersetujui terlebih dahulu oleh kedua-dua belah pihak pelanggan dan  wakil BHEUU, JPM.
 2. Pihak Pemerbadanan Pemegang Amanah/wakil perlu membuat temu janji terlebih dahulu bagi mendapatkan khidmat konsultasi melalui e-mel atau surat rasmi di alamat seperti berikut:

  Ketua Pengarah
  Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang
  Jabatan Perdana Menteri
  Aras 6, Bangunan Hal Ehwal Undang-Undang
  Presint 3, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
  62692 Putrajaya
  (u.p.: YBrs. Dr. Punitha Silivarajoo
  Pengarah Seksyen Dasar)

 3. Sebarang pertanyaan boleh merujuk kepada pegawai berikut:
  1. Puan Noor Akmar binti Shahran: 03-8885 1204
   (akmar[dot]shahran[at]bheuu[dot]gov[dot]my);

  2. Encik Mohd Fariz Ab Rashid: 03-8885 1927
   (fariz[dot]rashid[at]bheuu[dot]gov[dot]my); 

  3. Cik Nurul Izzati binti Rockyddin: 03-8885 1228
   (izzati[dot]rockyddin[at]bheuu[dot]gov[dot]my); atau

  4. Puan Nuruldayana binti Mohamad: 03-8885 1203
   (dayana[dot]mohamad[at]bheuu[dot]gov[dot]my);

 4. Waktu temu janji bagi sesi konsultasi adalah seperti berikut:
  1. Isnin-Khamis :
   9.30 pagi hingga 12.30 tengah hari; dan
   2.30 petang hingga 4.30 petang
  2. Jumaat :
   9.30 pagi hingga 11.30 pagi; dan
   3.00 petang hingga 4.30 petang

 5. Pelanggan yang hadir tanpa temu janji hanya akan dilayan setelah selesai temu janji yang telah ditetapkan pada hari tersebut.
       

Pinda Akta Perlindungan Pemberi Maklumat

SINAR 09022018