1,141,749 pemilih usia 18 hingga 20 tahun direkod

BH 9