Kementerian Undang-Undang perlu diwujudkan semula

23 Utusan Borneo Sabah, 29.1.2022