• Laman Utama
  • Media
  • Kenyataan Media
  • MESYUARAT JAWATANKUASA PILIHAN KHAS MENIMBANG RANG UNDANG-UNDANG PERLEMBAGAAN (PINDAAN) (NO. 3) 2022 DAN MENGENAI PERUNTUKAN LARANGAN AHLI DEWAN RAKYAT BERTUKAR PARTI BIL.6 2022

MESYUARAT JAWATANKUASA PILIHAN KHAS MENIMBANG RANG UNDANG-UNDANG PERLEMBAGAAN (PINDAAN) (NO. 3) 2022 DAN MENGENAI PERUNTUKAN LARANGAN AHLI DEWAN RAKYAT BERTUKAR PARTI BIL.6 2022

KENYATAAN MEDIA 13 JULAI 2022 1