• Laman Utama
  • Media
  • Kenyataan Media
  • KOMITMEN KERAJAAN DAN JAWATANKUASA PEMANDU TRANSFORMASI DAN KESTABILAN POLITIK TERHADAP PELAKSANAAN RANG UNDANG-UNDANG PERLEMBAGAAN (PINDAAN) 2022 DAN AKTA BERHUBUNG LARANGAN AHLI DEWAN RAKYAT BERTUKAR PARTI

KOMITMEN KERAJAAN DAN JAWATANKUASA PEMANDU TRANSFORMASI DAN KESTABILAN POLITIK TERHADAP PELAKSANAAN RANG UNDANG-UNDANG PERLEMBAGAAN (PINDAAN) 2022 DAN AKTA BERHUBUNG LARANGAN AHLI DEWAN RAKYAT BERTUKAR PARTI

APRIL 7   PRESS STATEMENT 1