21 Julai 2022 - Bengkel Pemurnian Pelan Strategik Bahagian Hal Ehwal Undang-undang, Jabatan Perdana Menteri 2021-2025

1

 

2

 

3

 

4

Tempat: Palm Garden Hotel, Putrajaya

Tags: galerigambar