5 April 2022 - Perbincangan Bagi Cadangan Pelaksanaan Konsep Diyat Sebagai Hukuman Jemaah Pengampunan

1

 

2

 

3

 

4

 Tempat: Pejabat Ketua Pengarah BHEUU

Tags: galerigambar